Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180 1948.19.1336
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.41
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180. 1948.19.1337
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.9
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180 1956.127.1943
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.31
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180. 1956.127.906
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.11
Münze, Denar, 180 n. Chr.?
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
17.26
Βάρος
2.666
Divus Marcus Aurelius 180 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
18
Βάρος
3.09
RIC 275_denarius, Cómodo, 44863
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.4
Hoard
Llíria Hoard
RIC 275_denarius, Cómodo, 44864
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.08
Hoard
Llíria Hoard
RIC 275_denarius, Cómodo, 44867
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.59
Hoard
Llíria Hoard
RIC 275_denarius, Cómodo, 44868
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 275_denarius, Cómodo, 44869
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.65
Hoard
Llíria Hoard
RIC 275_denarius, Cómodo, 44870
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.53
Hoard
Llíria Hoard
RIC 275_denarius, Cómodo, 44862
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.67
Hoard
Llíria Hoard
RIC 275_denarius, Cómodo, 44865
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.24
Hoard
Llíria Hoard
RIC 275_denarius, Cómodo, 44866
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.48
Hoard
Llíria Hoard
Divus Marcus Aurelius 180 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
11
Διάμετρος
16
Βάρος
3.56
Commodus 180 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
1
Διάμετρος
17
Βάρος
2.94

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.17
Διάμετρος
17.68
Βάρος
3.09

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης