Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180. 1956.127.905
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.63
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180 0000.999.20917
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.61
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180 1944.100.49143
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.94
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180. 1956.127.904
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.25
Βάρος
3.36
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180 1944.100.49142
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.79
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180. 1956.127.902
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.7
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180. 1956.127.903
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.32
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 180 1956.127.1942
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.18
Münze, Denar, 180 n. Chr.?
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
3.306
Münze, Denar, 180 n. Chr.?
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.293
RIC 269, Cómodo, 44828
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.82
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44814
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.52
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44816
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.82
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44817
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.65
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44818
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.86
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44822
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44823
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.14
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44811
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.77
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44812
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44813
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.87
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44815
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.56
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44819
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.85
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44820
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.88
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44821
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.09
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44824
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.8
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44825
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.87
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44826
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 269, Cómodo, 44827
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.4
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.14151
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
2.89
British Museum: 1937,0607.20
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.058

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.33
Διάμετρος
17.19
Βάρος
3

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης