Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

British Museum: 1844,0425.1357
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
1.645
British Museum: 1844,0425.1331
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.447
British Museum: 1853,0105.84
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.54
382047: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Wrexham County Borough
740868: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.79
Βάρος
2.08
Σημείο εύρεσης
Forest Heath

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7
Διάμετρος
16.4
Βάρος
2.39

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης