Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 192 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
17.19
Βάρος
2.599
Münze, Denar, 192 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
2.539
Münze, Denar, 192 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
2.338
RIC 241, Cómodo, 44741
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44723
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.34
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44724
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.03
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44725
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.06
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44727
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.69
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44729
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.99
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44734
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.32
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44736
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44739
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.46
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44732
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
2.84
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44738
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
2.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44740
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.52
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44742
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.54
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44721
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.5
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44722
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.74
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44726
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.74
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44728
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.97
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44730
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.76
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44731
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.03
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44733
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44735
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 241, Cómodo, 44737
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.16
Hoard
Llíria Hoard
AFE RGK Coin3520
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
3.14
British Museum: 1994,0915.467
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.46
British Museum: 1994,0915.466
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.56
British Museum: R.14217
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.538
British Museum: R.14216
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.077
British Museum: R.14215
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.903
382049: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Wrexham County Borough
422329: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
15.93
Βάρος
2.36
Σημείο εύρεσης
Aylesbury Vale

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.64
Διάμετρος
16.56
Βάρος
2.81

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης