Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 192 1944.100.49714
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.76
Münze, Denar, 192 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
2.644
Münze, Denar, 192 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
15.57
Βάρος
2.166
Münze, Denar, 192 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
16.73
Βάρος
2.121
RIC 236, Cómodo, 44680
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.84
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44681
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.37
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44682
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.62
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44654
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44655
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44659
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.75
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44660
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.05
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44665
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44666
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.66
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44668
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44669
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.95
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44670
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44672
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44675
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.65
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44656
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.17
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44657
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.51
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44658
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.2
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44661
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44662
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.8
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44663
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.84
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44664
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.32
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44671
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.46
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44673
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.74
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44674
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.59
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44676
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.14
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44677
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.77
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44678
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44679
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.11
Hoard
Llíria Hoard
RIC 236, Cómodo, 44667
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1994,0915.468
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.22
British Museum: 1844,0425.1334
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.423
British Museum: 1912,0710.313
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.317
British Museum: 2005,0834.14
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.68
748189: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.46
Σημείο εύρεσης
Piercebridge
856301: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
16.79
Βάρος
2.76
Σημείο εύρεσης
Forest Heath
Commodus 192 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
17
Βάρος
2.72

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.88
Διάμετρος
17.1
Βάρος
2.87

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης