Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 192 1995.11.313
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.43
RIC 235, Cómodo, 44632
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44651
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
11
Βάρος
2.97
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44627
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
2.85
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44628
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.75
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44652
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.77
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44653
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44626
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44634
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.79
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44637
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.65
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44638
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44643
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.05
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44644
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.01
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44646
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.78
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44631
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.14
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44645
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
2.75
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44649
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44650
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44629
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.97
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44630
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
4.06
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44633
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44635
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.76
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44636
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44639
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
4.47
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44640
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.81
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44641
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44642
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.21
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44647
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 235, Cómodo, 44648
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.95
Hoard
Llíria Hoard
AFE RGK Coin4995
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.92
British Museum: R.14220
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.255
British Museum: 1912,0710.312
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.533
British Museum: R.14221
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.026
990329: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
18.37
Βάρος
2.54
Σημείο εύρεσης
Quarley

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.32
Διάμετρος
17.44
Βάρος
3

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης