Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar (Fragment), 181 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
17.60
Βάρος
2.179
Münze, Denar, 181 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
2.911
Münze, Denar, 181 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
17.94
Βάρος
2.740
RIC 22, Cómodo, 40176
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.66
Hoard
Llíria Hoard
RIC 22, Cómodo, 40177
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.81
Hoard
Llíria Hoard
RIC 22, Cómodo, 40179
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.59
Hoard
Llíria Hoard
RIC 22, Cómodo, 40182
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.93
Hoard
Llíria Hoard
RIC 22, Cómodo, 40178
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 22, Cómodo, 40180
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.45
Hoard
Llíria Hoard
RIC 22, Cómodo, 40181
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.54
Hoard
Llíria Hoard
RIC 22, Cómodo, 40183
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: BNK,R.584
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.915

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.36
Διάμετρος
17.77
Βάρος
2.97

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης