Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Commodus 190-191 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
2.96
RIC 220, Cómodo, 44528
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.69
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44534
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.05
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44535
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44537
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.97
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44525
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.68
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44536
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.99
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44539
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44540
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.91
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44543
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
2
Βάρος
2.78
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44541
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.7
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44542
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.61
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44526
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44527
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44530
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.13
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44532
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44529
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.72
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44531
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.08
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44533
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.88
Hoard
Llíria Hoard
RIC 220, Cómodo, 44538
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.9
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1912,0710.297
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.909
British Museum: 1994,0915.464.A
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.53
382046: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Wrexham County Borough
615525: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Βάρος
2.27
Σημείο εύρεσης
Sporle with Palgrave

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.9

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης