Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Fundmünze, Denar, 189 (?)?
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
1
Διάμετρος
17.6
Βάρος
2.687
Münze, Denar, 184 - 189 n. Chr.?
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
2.607
RIC 201, Cómodo, 44418
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.58
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44421
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44424
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
2.44
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44409
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44410
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44411
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44413
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.5
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44420
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.15
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44422
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.69
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44425
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.93
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44426
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44408
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44412
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.68
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44414
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.2
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44415
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.61
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44417
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.75
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44419
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.79
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44423
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.2
Hoard
Llíria Hoard
RIC 201, Cómodo, 44416
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.76
Hoard
Llíria Hoard
AFE RGK Coin4993
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.38
British Museum: 1843,1024.371
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.624

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.61
Διάμετρος
17.6
Βάρος
2.84

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης