Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 187 - AD 188 1987.26.181
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.27
Silver Denarius of Commodus, Rome, AD 187 - AD 188 1944.100.49697
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.64
RIC 169, Cómodo, 44241
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.16
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44257
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44242
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.55
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44244
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.87
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44245
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44246
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.68
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44247
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44252
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.53
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44254
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44256
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44258
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.47
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44259
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.85
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44261
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.8
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44262
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44264
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.02
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44265
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.66
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44266
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.85
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44240
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.19
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44249
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.16
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44250
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.97
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44251
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44253
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.63
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44255
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.72
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44260
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.55
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44263
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44243
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.93
Hoard
Llíria Hoard
RIC 169, Cómodo, 44248
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: BNK,R.614
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.941
British Museum: 1939,0109.3
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.123
382054: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Wrexham County Borough
Commodus 187-188 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.28
Commodus 187-188 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
1
Διάμετρος
17
Βάρος
2.27

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.74
Διάμετρος
17.62
Βάρος
2.99

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης