Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Fundmünze, Denar, 187/188
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
12
Διάμετρος
18.13
Βάρος
2.7022
RIC 168a, Cómodo, 44200
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.8
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44204
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44213
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.4
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44228
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
3.12
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44239
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.62
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44205
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44209
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.43
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44214
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.03
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44215
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.84
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44219
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.52
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44220
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44223
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.38
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44226
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.2
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44229
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44233
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.58
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44237
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.68
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44238
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44206
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.88
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44208
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.18
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44210
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.85
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44211
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.18
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44218
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.1
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44221
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.9
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44222
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44224
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.33
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44227
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.15
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44230
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.45
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44231
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.93
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44232
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.11
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44234
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44235
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.99
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44236
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44203
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44212
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.66
Hoard
Llíria Hoard
RIC 168a, Cómodo, 44225
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.9
Hoard
Llíria Hoard
110797: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
17.8
Βάρος
3.1
Σημείο εύρεσης
Telford and Wrekin
Commodus 187-188 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.28

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.03
Διάμετρος
17.98
Βάρος
2.94

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης