Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

RIC 161, Cómodo, 44135
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
2.91
Hoard
Llíria Hoard
RIC 161, Cómodo, 44136
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.95
Hoard
Llíria Hoard
RIC 161, Cómodo, 44140
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
5
Βάρος
3.47
Hoard
Llíria Hoard
RIC 161, Cómodo, 44138
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 161, Cómodo, 44132
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.82
Hoard
Llíria Hoard
RIC 161, Cómodo, 44133
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 161, Cómodo, 44134
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.09
Hoard
Llíria Hoard
RIC 161, Cómodo, 44137
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 161, Cómodo, 44139
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.79
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1912,0710.326
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.656
Commodus 186-187 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.41

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.57
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.89

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης