Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 54

Münze, Denar, 186 - 187 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
3.151
Fundmünze, Denar, 186 - 187 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
6
Διάμετρος
17.54
Βάρος
2.80
Fundmünze, Denar, 186/187
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
6
Διάμετρος
17.45
Βάρος
2.484
RIC 150A, Cómodo, 44011
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.5
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44035
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
11
Βάρος
2.84
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44022
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
11
Βάρος
2.66
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44032
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.89
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44033
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44034
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
2.82
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 40997
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44002
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44003
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.6
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44006
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44008
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.68
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44017
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44020
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.36
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44023
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.85
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44026
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.65
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44028
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.62
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44030
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44012
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
2.81
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44031
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.75
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 40996
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.64
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 40998
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.74
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 40999
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.99
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44000
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.52
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44001
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.82
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44004
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.76
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44005
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.73
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44007
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44009
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.65
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44010
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.71
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44013
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44014
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44015
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.57
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44016
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.67
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44018
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.79
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44019
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.77
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44021
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.52
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44024
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44025
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.88
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44027
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.51
Hoard
Llíria Hoard
RIC 150A, Cómodo, 44029
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.52
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1894,1105.33
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.928

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.38
Διάμετρος
17.62
Βάρος
2.9

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης