Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 181 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
3.058
Münze, Denar, 181 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
18.65
Βάρος
2.801
RIC 14a, Cómodo, 40099
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.25
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14a, Cómodo, 40100
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
12
Βάρος
3.02
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14a, Cómodo, 40093
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.65
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14a, Cómodo, 40097
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.46
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14a, Cómodo, 40091
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.69
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14a, Cómodo, 40092
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.23
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14a, Cómodo, 40094
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.17
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14a, Cómodo, 40095
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14a, Cómodo, 40096
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 14a, Cómodo, 40098
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.36
Διάμετρος
18.65
Βάρος
3.14

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης