Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 186 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
2.627
RIC 129, Cómodo, 40828
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40830
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
1
Βάρος
2.59
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40831
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.92
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40833
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.47
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40837
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40842
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.54
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40841
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40829
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.17
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40834
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40838
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.72
Hoard
Llíria Hoard
RIC 129, Cómodo, 40840
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.63
Hoard
Llíria Hoard
Denarius with head of Commodus
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
17
Βάρος
2.21
British Museum: BNK,R.606
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.864

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7
Διάμετρος
17
Βάρος
2.9

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης