Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.291-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.91
RIC 120, Cómodo, 40782
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.84
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40785
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
2.61
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40786
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.09
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40784
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
2.63
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40773
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
1.97
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40774
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.94
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40775
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.32
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40776
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.06
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40777
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.56
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40778
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.79
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40779
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.73
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40780
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40781
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.95
Hoard
Llíria Hoard
RIC 120, Cómodo, 40783
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.62
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.14188
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.695
355596: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
2
Σημείο εύρεσης
Caerphilly County Borough
792383: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.4
Βάρος
2.34
Σημείο εύρεσης
Ludford

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.35
Διάμετρος
17.4
Βάρος
2.68

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης