Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Antoninus Pius, Rome, AD 147 - AD 148 0000.999.20758
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
10.01
Münze, As, 147 - 148 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Υπεύθυνος ταύτισης
153249
Άξονας
12
Βάρος
10.586
Antoninus Pius 147–148 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Υπεύθυνος ταύτισης
ID62928
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
15.00
Antoninus Pius 147–148 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Υπεύθυνος ταύτισης
ID62929
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
10.49
British Museum: R.13742
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
8.514
Antoninus Pius 147-148 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID2961
Άξονας
5
Διάμετρος
28
Βάρος
10.37

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.83
Διάμετρος
27
Βάρος
10.83

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης