Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1944.100.48256
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
24.4
Bronze Sestertius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1995.11.148
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.5
Βάρος
22.46
Antoninus Pius 145-161 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
11
Διάμετρος
32
Βάρος
17.87
British Museum: R.13651
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
35.44
British Museum: R.13652
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
24.78
British Museum: R.13653
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
23.56
British Museum: 1872,0709.650
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
28.82

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
11.75
Διάμετρος
30.88
Βάρος
25.47

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης