Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 159 - AD 160 1944.100.49028
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Antoninus Pius, Rome, AD 159 - AD 160 1911.23.288
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.48
Münze, Denar, 159 - 160 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
3.536
Münze, Denar, 159 - 160 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17.41
Βάρος
3.293
RIC 483, Antonino Pío, 38288
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
12
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 483, Antonino Pío, 38290
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
5
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 483, Antonino Pío, 38289
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.01
Hoard
Llíria Hoard
RIC 483, Antonino Pío, 38284
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 483, Antonino Pío, 38285
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.35
Hoard
Llíria Hoard
RIC 483, Antonino Pío, 38286
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.34
Hoard
Llíria Hoard
RIC 483, Antonino Pío, 38287
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.13348
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.36
British Museum: 1912,0710.256
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.36
British Museum: R.13347
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.32
Marcus Aurelius 159-160 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.34
Antoninus Pius 159-160 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
3.39

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.41
Διάμετρος
17.82
Βάρος
3.25

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης