Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1995.11.363
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
30.0
Βάρος
24.95
Bronze Sestertius of Antoninus Pius, Rome, AD 145 - AD 161 1954.203.215
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.0
Βάρος
24.29
British Museum: 1913,0604.62
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
22.65
British Museum: R.13921
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
23.24
857268: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
30.33
Βάρος
19.33
Σημείο εύρεσης
Worplesdon

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.5
Διάμετρος
30.78
Βάρος
22.89

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης