Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Faustina (Maior) 141 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Υπεύθυνος ταύτισης
ID1789
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
11.50
Antoninus Pius 141-161 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Υπεύθυνος ταύτισης
ID976
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
10.65

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9
Διάμετρος
14
Βάρος
11.08

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης