Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Antoninus Pius, Rome, AD 141 1957.172.1740
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.0
Βάρος
26.32
Bronze Sestertius of Antoninus Pius, Rome, AD 141 1978.64.424
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.0
Βάρος
22.66
Bronze Sestertius of Antoninus Pius, Rome, AD 141 1995.11.60
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
33.0
Βάρος
25.09
Münze, Sesterz, nach 141 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
25.802
Münze, Sesterz, nach 141 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
22.034
Münze, Sesterz, nach 141 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
32.78
Βάρος
29.939

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.43
Διάμετρος
32.3
Βάρος
24.32

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης