Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117 1956.127.82
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.06
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117 1944.100.44786
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.92
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117 1956.127.1716
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.17
[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
18
Βάρος
2.51
[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
19
Βάρος
2.91
Münze, Denar, 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.46
Βάρος
2.701
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.89
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.76
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.03
Hadrianus August – Dezember 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett und Antikensammlung der Stadt Winterthur
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.56
British Museum: R.9661
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.37
British Museum: 1912,0710.122
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.16
British Museum: R.9662
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.67

Subtypes

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 4


RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 5

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

British Museum: R.9661
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.37
British Museum: 1912,0710.122
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.16
British Museum: R.9662
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.67

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 6

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Hadrianus August – Dezember 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett und Antikensammlung der Stadt Winterthur
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.56

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.29
Διάμετρος
18.25
Βάρος
3.04

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης