Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Hadrian, Rome, AD 137 1944.100.47492
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
24.0
Βάρος
11.73
Bronze As of Hadrian, Rome, AD 137 1924.154.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
9.96
Bronze As of Hadrian, Rome, AD 137 1975.226.84
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
10.46
Bronze As of Hadrian, Rome, AD 137 0000.999.20162
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
8.91
Bronze As of Hadrian, Rome, AD 137 1947.2.464
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
9.32
Lucius Aelius Caesar 137 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
10.06
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
11.41
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
26
Βάρος
10.95
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
26
Βάρος
11.46
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
9.59
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
11.55
Dupondius with bust of Aelius Verus, struck under Hadrian
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
28
Βάρος
10.83
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
24
Βάρος
12.24
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
26
Βάρος
11.72

Ποσοτική ανάλυση


Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης