Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 137. 1944.100.45595
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.43
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 137 1944.100.45594
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.92
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 137 1956.127.321
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.32
Münze, Denar, 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
18.05
Βάρος
2.507
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.37
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.24
RIC 430a_denarius, Adriano, 37005
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.55
Hoard
Llíria Hoard
RIC 430a_denarius, Adriano, 37004
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
Lucius Aelius 137 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
2.99

Ποσοτική ανάλυση


Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης