Χάρτης

ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1995.11.1581
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.09
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1935.117.409
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.12
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1911.23.169
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.05
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1944.100.45591
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.49
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1944.100.45590
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.55
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1948.19.1237
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.33
Münze, Denar, 128 - 136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
17.09
Βάρος
3.136
Münze, Denar, 128 - 136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.17
Βάρος
3.556
Sabina 117–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.05
Sabina 117–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.10
Sabina 117–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.51
Sabina 117–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.47
Sabina 117–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
3.08
RIC 396, Adriano, 36989
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.23
Hoard
Llíria Hoard
Sabina 128-136 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mannheim University
Άξονας
5
Διάμετρος
18.8
Βάρος
3.39

Ποσοτική ανάλυση


Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης