Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1956.127.1804
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.53
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1941.131.799
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.34
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1956.127.1801
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.15
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1905.57.367
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.39
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1956.127.307
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.51
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1944.100.45579
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.15
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1956.127.1803
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.38
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1956.127.308
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.06
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1956.127.309
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.54
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1995.11.1583
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.22
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1956.127.1802
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.41
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1957.172.1662
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.41
Sabina 128-136 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.76
Münze, Denar, 128 - 136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
18.34
Βάρος
3.120
Münze, Denar, 128 - 136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
2.930
Münze, Denar, 128 - 136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.065
Münze, Denar, 128 - 136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
2.849
Münze, Denar, 128 - 136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17.20
Βάρος
2.669
Sabina 117–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.41
Sabina 117–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.47
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.98
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.59
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.35
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.21
Sabina 117–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.41
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.36
Sabina 128–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.36
Sabina 117–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.42
RIC 398_denarius, Adriano, 36998
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
2.9
Hoard
Llíria Hoard
RIC 398_denarius, Adriano, 36999
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.1
Hoard
Llíria Hoard
RIC 398_denarius, Adriano, 36992
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.13
Hoard
Llíria Hoard
RIC 398_denarius, Adriano, 36991
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 398_denarius, Adriano, 36995
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.1
Hoard
Llíria Hoard
RIC 398_denarius, Adriano, 36996
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
RIC 398_denarius, Adriano, 36997
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
RIC 398_denarius, Adriano, 36993
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.27
Hoard
Llíria Hoard
RIC 398_denarius, Adriano, 36994
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.1
Hoard
Llíria Hoard
Sabina 130-133 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
2.93
Sabina 128-136 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mannheim University
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.18

Ποσοτική ανάλυση


Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης