Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 129 1948.19.1235
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.42
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 129 1956.127.313
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.36
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 129 1952.4.10
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.06
[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-712
Διάμετρος
20
Βάρος
3.47
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Υπεύθυνος ταύτισης
ID171267
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
2.90
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Υπεύθυνος ταύτισης
ID62069
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.04
British Museum: R.12349
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.080
British Museum: 1857,0812.8
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.250

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
17.75
Βάρος
3.27

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης