Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1944.100.47482
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
11.64
Bronze As of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 0000.999.20161
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
12.04
Bronze As of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1944.100.47481
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
14.72
Bronze As of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136. 1944.100.47483
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.28
Bronze As of Hadrian, Rome, AD 128 - AD 136 1995.11.562
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.63
Sabina 119–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
28
Βάρος
17.75
Sabina 119–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
14.42
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
12.50
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
14.34
Sabina 128–136 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
28
Βάρος
10.51

Ποσοτική ανάλυση


Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης