Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117 1950.88.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.4
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.00
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.18
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
3.57

Subtypes

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 17

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117 1950.88.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.4
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.00
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.18
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
3.57

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 18


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.4

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης