Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 134 - AD 138 1944.100.45559
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.34
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 134 - AD 138 1948.19.1234
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.98
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 134 - AD 138 1995.11.241
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.15
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 134 - AD 138. 1911.23.162
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.12
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 134 - AD 138 1905.57.365
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.38
Hadrianus 134-138 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.24
Münze, Denar, 134 - 138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.480
Münze, Denar, 134 - 138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
2.785
Münze, Denar, 134 - 138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17.54
Βάρος
2.496
Hadrianus 134–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.13
Hadrianus 134–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.59
Hadrianus 134–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.47
Hadrianus 134–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.12
Hadrianus 134–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.38
Hadrianus 134–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
3.12
Hadrianus 134–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
18
Βάρος
3.43
Hadrianus 134–138 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.31
RIC 324d, Adriano, 36945
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.29
Hoard
Llíria Hoard
RIC 324d, Adriano, 36944
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.24
Hoard
Llíria Hoard
Hadrianus 130-133 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.08
Hadrian 130-133 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.29

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.29

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης