Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

[Monnaie. Dupondius, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
27
Βάρος
12.49
[Monnaie. Sesterce, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
34
Βάρος
25.30
Fundmünze, Sesterz, 118 - 124?
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
12
Διάμετρος
30
Βάρος
10.88
Hadrianus 118 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
34
Βάρος
23.71
British Museum: 1913,0614.19
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
27.74
British Museum: 1872,0709.543
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
26.70
British Museum: 1807,0101.2052
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
22.75

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
30.5
Βάρος
23

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης