Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117 1909.78.39
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.47
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117. 1911.23.78
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.19
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117 1956.127.84
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117. 1956.127.1717
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.88
[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
18
Βάρος
3.18
[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
19
Βάρος
3.18
[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
20
Βάρος
3.32
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.246-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.42
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.98
Münze, Denar, 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.284
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.20
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
2.97
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett und Antikensammlung der Stadt Winterthur
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.02
RIC 4B, Adriano, 36572
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.32
Hoard
Llíria Hoard
RIC 4C, Adriano, 36573
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1936,0815.25
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.30
British Museum: R.9666
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.30
British Museum: R.9665
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.12
British Museum: 2009,4175.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.01
748918: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.89
Σημείο εύρεσης
Central Bedfordshire
Hadrian 117 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.30
Hadrian 117 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
2.88

Subtypes

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 14

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117 1956.127.84
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.21
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.246-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.42
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.98
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.20
RIC 4B, Adriano, 36572
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.32
Hoard
Llíria Hoard
748918: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.89
Σημείο εύρεσης
Central Bedfordshire

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 15

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117 1909.78.39
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.47
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117. 1911.23.78
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.19
Silver Denarius of Hadrian, Rome, AD 117. 1956.127.1717
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.88
[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
18
Βάρος
3.18
[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
19
Βάρος
3.18
[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
20
Βάρος
3.32
Münze, Denar, 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.284
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
2.97
RIC 4C, Adriano, 36573
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: 1936,0815.25
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.30
British Museum: R.9666
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.30
British Museum: R.9665
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.12
British Museum: 2009,4175.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.01
Hadrian 117 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.30
Hadrian 117 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
2.88

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 16

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Münze, Denar, 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.284
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
20
Βάρος
2.97
Hadrianus 117 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett und Antikensammlung der Stadt Winterthur
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.02
RIC 4C, Adriano, 36573
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.98
Hoard
Llíria Hoard

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.17
Διάμετρος
18.68
Βάρος
3.16

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης