Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
17
Βάρος
2.84
[Monnaie. Sesterce, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
33
Βάρος
22.02
[Monnaie. Sesterce, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
36
Βάρος
26.13
Hadrianus 121-122 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
34
Βάρος
24.19

Subtypes

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 104

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

[Monnaie. Denier, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
17
Βάρος
2.84
[Monnaie. Sesterce, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
33
Βάρος
22.02
[Monnaie. Sesterce, Hadrien, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Διάμετρος
36
Βάρος
26.13

RIC II, Part 3 (second edition) Hadrian 105

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Hadrianus 121-122 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
34
Βάρος
24.19

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
30
Βάρος
18.8

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης