Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 62

Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70 1957.172.1563
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
15.5
Βάρος
3.09
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70 1941.15.56
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.08
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70. 1944.100.39905
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.25
Βάρος
3.14
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70 1944.100.39904
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.47
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70. 1944.100.39907
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.35
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70 1937.158.483
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.33
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70. 1944.100.39906
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.11
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70 1995.11.651
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.23
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70 1908.89.37
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.36
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 69 - AD 70 1948.19.1079
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
14.5
Βάρος
3.08
Denarius of Vespasian, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
5
Βάρος
3.46
Vespasianus 69-70 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.31
Vespasianus 69-70 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
3.07
Münze, Denar, 21. Dezember 69 bis Anfang 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
4
Διάμετρος
17.57
Βάρος
3.141
Vespasianus 69–70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
16
Βάρος
3.23
Vespasianus 69–70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.24
Vespasianus 69–70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.03
Vespasianus 69–70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.21
Vespasianus 69–70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.21
Vespasianus 69–70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.30
Vespasianus 69–70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.27
Vespasianus 69–70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
16
Βάρος
3.29
RIC 2, Vespasiano, 36023
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.02
Hoard
Llíria Hoard
RIC 2, Vespasiano, 36024
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 2, Vespasiano, 36025
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.96
Hoard
Llíria Hoard
RIC 2, Vespasiano, 36026
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3
Hoard
Llíria Hoard
RIC 2, Vespasiano, 36027
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.19
Hoard
Llíria Hoard
RIC 2, Vespasiano, 36028
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.07
Hoard
Llíria Hoard
RIC 2, Vespasiano, 36029
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.9
Hoard
Llíria Hoard
RIC 2, Vespasiano, 36030
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.1
Hoard
Llíria Hoard
Vespasianus 69-70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.18
Vespasianus 69-70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.54
Vespasianus 69-70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.00
Vespasian 69-70 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
2.69
Vespasian 69-70 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
7
Διάμετρος
0
Βάρος
3.31
Vespasian 69-70 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
7
Διάμετρος
0
Βάρος
2.93
British Museum: R.10475
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.29
British Museum: 1908,0110.2622
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.4
British Museum: R.10372
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.21
British Museum: 1908,0110.2619
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.24
British Museum: 1908,0110.2621
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.05
British Museum: R.10371
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.41
British Museum: 1908,0110.2620
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.6
British Museum: R.10370
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.45
British Museum: R.10474
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.26
357642: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Swansea
248949: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
16.2
Βάρος
2.5
Σημείο εύρεσης
East Hertfordshire

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.1
Διάμετρος
16.44
Βάρος
3.11

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης