Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Vespasian, Rome, AD 71 1944.100.41571
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
5.0
Bronze As of Vespasian, Rome, AD 71 1906.236.253
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
9.94
Münze, As, 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
12.341
Münze, As, 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
8.911
Münze, As, 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
8.579
Münze, As, 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
9.765
Münze, As, 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
10.037
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
27
Βάρος
10.97
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
10.55
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
10.52
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
9.15
British Museum: BNK,R.792
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
13.11
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
8.07
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
10.48
Vespasian 71 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
10.77
Vespasian 71 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
7
Διάμετρος
28
Βάρος
10.17

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.94
Διάμετρος
26.8
Βάρος
9.9

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης