Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Dupondius of Vespasian, Rome, AD 71. 1944.100.41566
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.35
Bronze Dupondius of Vespasian, Rome, AD 71. 1944.100.41568
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.29
Bronze Dupondius of Vespasian, Rome, AD 71 1995.11.669
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.76
Bronze Dupondius of Vespasian, Rome, AD 71 1944.100.41565
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
12.17
Bronze Dupondius of Vespasian, Rome, AD 71. 1944.100.41567
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
13.87
Bronze Dupondius of Vespasian, Rome, AD 71 1974.95.269
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.7
Bronze Dupondius of Vespasian, Rome, AD 71 1906.236.250
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.0
Βάρος
13.99
Bronze Dupondius of Vespasian, Rome, AD 71. 1944.100.41569
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.0
Βάρος
13.12
Dupondius of Vespasian, Rome, AD 71. 1994.10.3.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
8
Διάμετρος
28.0
Βάρος
13.28
Münze, Dupondius, 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
25.76
Βάρος
11.089
Münze, Dupondius, 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
27.49
Βάρος
12.424
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
26
Βάρος
11.64
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
14.83
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
12.15
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
12.40
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
13.99
British Museum: R.10545
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
13.85
British Museum: R.10544
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
12.96
British Museum: R.10546
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
14.61
Vespasianus 71 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
27
Βάρος
12.13
Vespasian 71 n. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
12.62

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.27
Διάμετρος
27.54
Βάρος
12.74

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης