Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 70 1960.170.212
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.89
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 70 1944.100.39898
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.99
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 70 1950.33.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.04
Silver Denarius of Vespasian, Rome, AD 70 1956.127.1283
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.16
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.20
RIC 19, Vespasiano, 36031
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.31
Hoard
Llíria Hoard
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.15
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
2.52
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.17
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.04
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.96
British Museum: 1841,0726.1099
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.18
British Museum: R.10358
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.18
British Museum: R.10359
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.34
352454: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
631728: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.1
Βάρος
2.25
Σημείο εύρεσης
Pontefract North
943436: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
16.61
Βάρος
2.87
Σημείο εύρεσης
Boroughbridge
535537: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18.19
Βάρος
2.8
Σημείο εύρεσης
Newmarket
Vespasianus 70 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.19

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.83
Διάμετρος
17.64
Βάρος
3.01

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης