Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Titus und Domitianus 70–71 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
7.16
British Museum: R1874,0715.22
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
7.17
350528: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
713037: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Buslingthorpe
371391: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Conwy County Borough
371392: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Conwy County Borough
371751: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Conwy County Borough
381981: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Wrexham County Borough
361519: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
2.96
Σημείο εύρεσης
Vale of Glamorgan
741798: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
16.36
Βάρος
2.8
Σημείο εύρεσης
East Challow
163432: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
18
Βάρος
2.69
Σημείο εύρεσης
Whittlesey
89705: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
18
Βάρος
2.9
Σημείο εύρεσης
Piercebridge
117524: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
11
Διάμετρος
17.11
Βάρος
2.84
Σημείο εύρεσης
Sedgemoor
493447: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.41
Σημείο εύρεσης
Farnsfield
525169: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18.55
Βάρος
2.7
Σημείο εύρεσης
Fangfoss

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.4
Διάμετρος
17.72
Βάρος
3.59

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης