Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Titus, Rome, AD 80 - AD 81 1995.11.621
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
33.0
Βάρος
24.19
Bronze Sestertius of Titus, Rome, AD 80 - AD 81 1911.105.441
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
34.0
Βάρος
25.89
Münze, Sesterz, 80 - 81 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
33.84
Βάρος
25.945
Münze, Sesterz, 80 - 81 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
21.130
Titus 80-81 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
33
Βάρος
23.52
Titus 80-81 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
35
Βάρος
27.81
Titus 80-81 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Διάμετρος
0
Βάρος
19.88
British Museum: R.11179
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
27.04
British Museum: R.11180
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
24.89
Titus 80-81 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
33
Βάρος
26.53

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.56
Διάμετρος
26.1
Βάρος
24.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης