Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Domitian, Rome, AD 81 1944.100.42563
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
9.75
Bronze As of Domitian, Rome, AD 81. 1944.100.42564
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
9.81
Bronze As of Domitian, Rome, AD 81 1906.236.272
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.64
As of Domitian, Rome, A.D. 81. 1994.10.5.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
10.94
Münze, As, 81 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
10.232
Domitian 81 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
9.15
British Museum: R.11283
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
10.83
Domitian 81 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
10.56
Domitianus 81 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
26
Βάρος
7.49
Domitianus 81 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
12.90
Domitianus 81 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
9.54

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.14
Διάμετρος
24
Βάρος
10.3

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης