Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Domitian, Rome, AD 92 - AD 93 1956.127.1375
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.37
Silver Denarius of Domitian, Rome, AD 92 - AD 93 1944.100.42504
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.32
Silver Denarius of Domitian, Rome, AD 92 - AD 93 1912.17.45
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.08
Silver Denarius of Domitian, Rome, AD 92 - AD 93 1947.2.438
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.32
Domitianus 92–93 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.46
RIC 739, Domiciano, 36233
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.22
Hoard
Llíria Hoard
RIC 739, Domiciano, 36234
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
Domitianus 92-93 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.41
Domitianus 92-93 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.37
Domitianus 92-93 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.39
British Museum: R.11148
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.23
British Museum: 1994,0915.321
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.2
British Museum: R.11149
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.11
781602: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
18.53
Βάρος
2.91
Σημείο εύρεσης
Amesbury
879107: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.8
Βάρος
3.1
Σημείο εύρεσης
Cuddesdon and Denton
595035: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
7
Διάμετρος
18.56
Βάρος
2.9
Σημείο εύρεσης
Leconfield
Domitianus 92-93 n. Chr.
Συλλογή
Digitales Münzkabinett der Universität Heidelberg
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.20
Domitianus 92-93 n. Chr.
Συλλογή
Digitales Münzkabinett der Universität Heidelberg
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.30

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.33
Διάμετρος
18.18
Βάρος
3.24

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης