Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Domitian, Rome, AD 90 1943.102.69
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
19.0
Βάρος
1.52
Silver Denarius of Domitian, Rome, AD 90 1912.17.35
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.32
Silver Denarius of Domitian, Rome, AD 90 1944.100.42486
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.19
Domitianus 90 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.34
RIC 691, Domiciano, 36223
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.18
Hoard
Llíria Hoard
Domitianus 90 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.39
AFE RGK Coin3967
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
2.96
Σημείο εύρεσης
Jever
British Museum: 1946,1004.97
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.07
British Museum: 1853,0105.23
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.56
Domitianus 90 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.00
Domitianus 90 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.11

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.1
Διάμετρος
18.43
Βάρος
3.08

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης