Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Domitian, Rome, AD 87 1995.11.605
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
28.5
Βάρος
8.58
Bronze As of Domitian, Rome, AD 87 1944.100.42601
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.03
As of Domitian, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
5
Βάρος
9.16
As of Domitian, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
11.01
As with bust of Domitian
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
30.5
Βάρος
12.03
Römische Kaiserzeit: Domitianus 87 n. Chr.
Συλλογή
Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg
Άξονας
5
Διάμετρος
27
Βάρος
8.43

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.4
Διάμετρος
28.5
Βάρος
9.87

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης