Χάρτης

ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Examples of this type

RIC II, Part 1 (second edition) Domitian 131. 1954.203.170
Collection
American Numismatic Society
Axis
6
Diameter
32.0
Weight
24.48
Divus Titus, 81-82 n. Chr.
Collection
MK Berlin
Axis
6
Diameter
33
Weight
24.83

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας:
6.00
Διάμετρος:
32.50
Βάρος:
24.66

1. Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

2. Επιλέξτε τύπο γραφήματος

3. Σύγκριση βάσει κατηγορίας

4. Προσθήκη αναζητήσεωνΠροσθήκη νέας αναζήτησης


Προσθήκη αναζήτησης

Χρησιμοποιείστε τα κάτωθι μενού για να διαμορφώσετε μια αναζήτηση μετρικών δεδομένων. Μόνο μία χρονική περίοδος μπορεί να ορισθεί για κάθε αναζήτηση.

Μετά από το έτος:Μέχρι το έτος:
errorsΧρονικό διάστημα και διάρκεια είναι απαραίτητα.Η καταληκτήρια χρονολογία πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την εναρκτήρια.
display