Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Domitian, Rome, AD 82 1944.100.42566
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
11.28
Bronze As of Domitian, Rome, AD 82 1941.131.763
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
9.66
Bronze As of Domitian, Rome, AD 82 1995.11.602
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
9.15
Bronze As of Domitian, Rome, AD 82. 1944.100.42567
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.17
As of Domitian, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.08
As of Domitian, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
9.03
Münze, As, 82 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
10.549
Münze, As, 82 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
10.527
Münze, As, 82 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
26.20
Βάρος
8.648
Münze, As, 82 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
11.425
Münze, As, 82 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
10.209
Münze, As, 82 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
16.08
Βάρος
11.295
As with head of Domitian
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
26
Βάρος
9.24
British Museum: R.11294
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
10.5
British Museum: R.11295
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
12.63
Domitianus 82 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
26
Βάρος
8.80
Domitianus 82 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
12.97
Domitian 82 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
7
Διάμετρος
26
Βάρος
9.51

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.94
Διάμετρος
25.63
Βάρος
10.32

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης