Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 98 - AD 99 1905.57.333
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.12
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 98 - AD 99. 1911.23.11
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.41
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 98 - AD 99. 1911.23.10
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.34
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 98 - AD 99. 1944.100.42680
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.89
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 98 - AD 99 1986.76.98
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.09
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 98 - AD 99 1956.127.1387
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.16
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 98 - AD 99. 1956.127.1388
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.55
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 98 - AD 99 1944.100.42679
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.74
Traianus 98-99 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.02
Münze, Denar, 98 - 99 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
3.341
Traianus 98–99 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.48
RIC 9, Trajano, 36271
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.95
Hoard
Llíria Hoard
RIC 9, Trajano, 36272
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.83
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.11523
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.28
British Museum: R.11522
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.18
British Museum: R.11521
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.49
British Museum: 1925,0402.5
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.04
Traianus 98-99 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.13
Traianus 98-99 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mannheim University
Άξονας
7
Διάμετρος
18.2
Βάρος
3.06
Traianus 98/99 n. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.34

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.35
Διάμετρος
18.9
Βάρος
3.17

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης