Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111 0000.999.18204
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.19
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111. 1944.100.43566
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.12
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111 1995.11.539
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.78
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111. 1944.100.43567
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111 1956.127.1578
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.23
Silver Denarius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111 1944.100.43565
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.29
Münze, Denar, 103 - 111 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
2.845
Traianus 103–111 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.40
Traianus 103–111 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.45
Traianus 111 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.31
RIC 91, Trajano, 36324
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
2.84
Hoard
Llíria Hoard
RIC 91, Trajano, 36321
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.39
Hoard
Llíria Hoard
RIC 91, Trajano, 36322
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
2.88
Hoard
Llíria Hoard
RIC 91, Trajano, 36323
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
7
Βάρος
3.33
Hoard
Llíria Hoard
British Museum: R.11673
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.91
British Museum: R.11674
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.34
British Museum: 1867,0101.1647
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.4
British Museum: 1911,0414.62
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.27
British Museum: R.11672
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.18
361553: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
3.22
Σημείο εύρεσης
Vale of Glamorgan
Traianus 111 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.45
Traianus 111 n. Chr.
Συλλογή
The Academic Coin Cabinet of the Archaeological Collection of Rostock University
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.35

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.33
Διάμετρος
18.91
Βάρος
3.15

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης