Χάρτης

ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Examples of this type

RIC II Trajan 571. 1944.100.44720
Collection
American Numismatic Society
Axis
6
Diameter
33.0
Weight
24.75
RIC II Trajan 571. 1995.11.1801
Collection
American Numismatic Society
Axis
6
Diameter
33.0
Weight
28.73
British Museum: 1872,0709.529
Collection
British Museum
Axis
6.00
Weight
28.51
British Museum: R.11947
Collection
British Museum
Axis
6.00
Weight
26.20
British Museum: R.11960
Collection
British Museum
Axis
6.00
Weight
26.84
Traianus, 103-111 n. Chr.
Collection
MK Berlin
Axis
6
Diameter
34
Weight
26.41

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας:
6.00
Διάμετρος:
33.33
Βάρος:
26.91

1. Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

2. Επιλέξτε τύπο γραφήματος

3. Σύγκριση βάσει κατηγορίας

4. Προσθήκη αναζητήσεωνΠροσθήκη νέας αναζήτησης


Προσθήκη αναζήτησης

Χρησιμοποιείστε τα κάτωθι μενού για να διαμορφώσετε μια αναζήτηση μετρικών δεδομένων. Μόνο μία χρονική περίοδος μπορεί να ορισθεί για κάθε αναζήτηση.

Μετά από το έτος:Μέχρι το έτος:
errorsΧρονικό διάστημα και διάρκεια είναι απαραίτητα.Η καταληκτήρια χρονολογία πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την εναρκτήρια.
display