Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Dupondius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111 1944.100.44723
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
13.51
Bronze Dupondius of Trajan, Rome, AD 103 - AD 111. 1944.100.44724
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
13.55
Trajan 103-111 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
12.26
Trajan 103-111 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
12.70
British Museum: R.11975
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
13.75
British Museum: 1958,1101.27
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
13.22
British Museum: R.11974
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
12.82
365221: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Powys
365222: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Powys
365292: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Powys
365399: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Powys

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.2
Διάμετρος
16.2
Βάρος
12.74

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης